Allemania vertalers & tolken

Werkwijze

Een vertaler is iemand die uit vijf equivalenten het zesde kiest. (Dolf Verspoor)

A common misconception about the translator is that he or she is a living dictionary, taking a text in a foreign language and turning it into something a little more accessible to the target audience. Some believe that anyone who can speak a foreign language well can excel as a translator but few realise the amount of time translators pour into their work, the endless hours of playing with words and nuance. Translation is much more than substituting words of one language into another; it’s an art. (Anthony Burgess)

 Vertalingen worden uitsluitend gemaakt door vakmensen en volgens het vierogenprincipe (= revisie door collega).
Zowel voor vertalingen als voor tolkwerk verheugen wij ons op documentatie van de opdrachtgever, zodat wij het bedrijfsspecifieke jargon kunnen gebruiken.

Stipte leveringen zijn voor ons een erezaak.

„Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes pour aller chercher du
bois, préparer des outils, répartir les tâches, alléger le travail, mais enseigne aux gens
la nostalgie de l’infini de la mer.” (Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle)


Broekstraat, 3 - 2150 Borsbeek - Tel.: 0475 69 31 20 - E-mail: info@allemania.be